Npersonal particular

Molt bon servei, Ràpit i eficas

Npersonal particular

Jordi

Son correctes per descomptat i hi vaig a la compra del gas propà en bombones lleugeres que no tothom té.

Jordi